nedjelja, 20. kolovoza 2017.

TJEDNA RANG LISTA 20 ROMANA, Hrvatska 01. rujna 2017.-

.                                                       .

.TJEDNA RANG LISTA 20 ROMANA, Hrvatska 01. rujna 2017.
..
01.9.2017.
...
1. ZORAN CUKALE: “GARGOL” – skica u grimizu -
2. ZDENKA ČORKALO: “TANAK LED”
3. RADICA LEKO: “JEKA”
4. BOŽIDAR SMILJANIĆ: “PETA ZAPOVIJED”
5. TANJA BELOBRAJDIĆ: “ŽENA MOGA MUŽA”
6. MILOVAN MIKOVIĆ: “OTIĆI NEKAMO”
7. IVAN GRLJUŠIĆ: “DVA”
8. TINA PRIMORAC: “VELIKA TAJNA PONA – PRILIKA”
9. PERO PERNJAK:“AMERICAN BOB”
10. ZDRAVKO VUKIĆ: „BORNA VITEZ: ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“
11. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“
12. DANIJEL HUSKIĆ: “HOTEL PRAHA”
13. BRANKA PRIMORAC: “MOJ BRAT ŽIVI u KOMPJUTORU”
14. IVANA ADLEŠIĆ PERVAN: “STEPENICE DO NEBA”
15. SLAVO ANTIN BAGO: “STVARNI SNOVI”
16. ANKICA KALE MORINJKA: “ŽENA s DJEČIJIM KOLICIMA”
17. LEON LEPOGLAVEC ČIČEK: “ROĐEN u TAMI”
18. JULIJANA MATANOVIĆ: “VEZANJE TENISICA s JEDNOM NEPOZNANICOM”
19. IRENA MATIJAŠEVIĆ: “KAO KIŠA”
20. MARINA MAĐAREVIĆ:“NOĆ KNJIGE-NEMOGUĆE I SVEMOGUĆE”
                  =tjedna lista 20 romana  – HRVATSKA =  01.09.2017.-

ponedjeljak, 14. kolovoza 2017.

.

-TJEDNA RANG LISTA 20 ROMANA, Hrvatska 22. kolovoza 2017.-

.
.TJEDNA RANG LISTA 20 ROMANA, Hrvatska 22. kolovoza 2017.
..
22.8.2017.
...
1. ZDENKA ČORKALO: “TANAK LED”
2. ZORAN CUKALE: “GARGOL” – skica u grimizu -
3. RADICA LEKO: “JEKA”
4. BOŽIDAR SMILJANIĆ: “PETA ZAPOVIJED”
5. TANJA BELOBRAJDIĆ: “ŽENA MOGA MUŽA”
6. MILOVAN MIKOVIĆ: “OTIĆI NEKAMO”
7. IVAN GRLJUŠIĆ: “DVA”
8. TINA PRIMORAC: “VELIKA TAJNA PONA – PRILIKA”
9. PERO PERNJAK:“AMERICAN BOB”
10. ZDRAVKO VUKIĆ: „BORNA VITEZ: ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“
11. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“
12. DANIJEL HUSKIĆ: “HOTEL PRAHA”
13. BRANKA PRIMORAC: “MOJ BRAT ŽIVI u KOMPJUTORU”
14. IVANA ADLEŠIĆ PERVAN: “STEPENICE DO NEBA”
15. MAJA BRAJKO - LIVAKOVIĆ: “MILIJUNAŠI”
16. VLADIMIR BAKARIĆ: “DUPINOV LET”
17. LEON LEPOGLAVEC ČIČEK: “ROĐEN u TAMI”
18. OLIVER JUKIĆ: “REVANCHE”
19. IRENA MATIJAŠEVIĆ: “KAO KIŠA”
20. SLAVO ANTIN BAGO: “STVARNI SNOVI”
                  =tjedna lista 20 romana  – HRVATSKA =  22.08.2017.-

nedjelja, 6. kolovoza 2017.

.TJEDNA RANG LISTA 20 ROMANA, Hrvatska 15. kolovoza 2017.-

.
.TJEDNA RANG LISTA 20 ROMANA, Hrvatska 15. kolovoza 2017.
..
15.8.2017.
...
1. ZDENKA ČORKALO: “TANAK LED”
2. ZORAN CUKALE: “GARGOL” – skica u grimizu -
3. RADICA LEKO: “JEKA”
4. BOŽIDAR SMILJANIĆ: “PETA ZAPOVIJED”
5. TANJA BELOBRAJDIĆ: “ŽENA MOGA MUŽA”
6. MILOVAN MIKOVIĆ: “OTIĆI NEKAMO”
7. IVAN GRLJUŠIĆ: “DVA”
8. TINA PRIMORAC: “VELIKA TAJNA PONA – PRILIKA”
9. PERO PERNJAK:“AMERICAN BOB”
10. ZDRAVKO VUKIĆ: „BORNA VITEZ: ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“
11. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“
12. NIKOLA ĐURETIĆ: “POSLJEDNJA PREDAJA”
13. BRANKA PRIMORAC: “MOJ BRAT ŽIVI u KOMPJUTORU”
14. IVANA ADLEŠIĆ PERVAN: “STEPENICE DO NEBA”
15. DANIJEL HUSKIĆ: “HOTEL PRAHA”
16. MAJA BRAJKO - LIVAKOVIĆ: “MILIJUNAŠI”
17. VLADIMIR BAKARIĆ: “DUPINOV LET”
18. LEON LEPOGLAVEC ČIČEK: “ROĐEN u TAMI”
19. OLIVER JUKIĆ: “REVANCHE”
20. IRENA MATIJAŠEVIĆ: “KAO KIŠA”
                  =tjedna lista 20 romana  – HRVATSKA =  15.08.2017.-