četvrtak, 22. lipnja 2017.

-TJEDNA RANG LISTA 20 ROMANA, Hrvatska 01. srpnja 2017.

..
.TJEDNA RANG LISTA 20 ROMANA, Hrvatska 01. srpnja 2017.
..
1.7.2017.
...
1. RADICA LEKO: “JEKA”
2. ZDENKA ČORKALO: “TANAK LED”
3. ZORAN CUKALE: “GARGOL” – skica u grimizu -
4. BOŽIDAR SMILJANIĆ: “PETA ZAPOVIJED”
5. TANJA BELOBRAJDIĆ: “ŽENA MOGA MUŽA”
6. TIHOMIR HORVAT: “MALI RATNIK”
7. IVAN GRLJUŠIĆ: “DVA”
8. TINA PRIMORAC: “VELIKA TAJNA PONA – PRILIKA”
9. MILAN KRANJČEVIĆ: “PATULJCI KRILA NEMAJU”
10. ZDRAVKO VUKIĆ: „BORNA VITEZ: ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“
11. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“
12. TUGA TARLE: “MOJA AUSTRALSKA PRIČA”
13. JELKA PAVIŠIĆ: “SVE ĆE BITI DOBRO, TRATINČICE!”
14. NIKOLA ĐURETIĆ: “POSLJEDNJA PREDAJA”
15. PETAR MERČEP: “MAX”
16. ANKICA KALE MORINJKA: “KAKO SU PROŠLI IZBORI U NAŠEM MISTU”
17.VLADIMIR PETER GOSS:”VELIKI GLOŽAC”
18. BRANKA PRIMORAC: “MOJ BRAT ŽIVI u KOMPJUTORU”
19. IVANA ADLEŠIĆ PERVAN: STEPENICE DO NEBA”
20. LUDWIG BAUER: “ŠOFERI”
                  =tjedna lista 20 romana  – HRVATSKA =  01.07.2017.-

četvrtak, 15. lipnja 2017.

-TJEDNA RANG LISTA 20 ROMANA, Hrvatska 22. lipnja 2017.-

.


.TJEDNA RANG LISTA 20 ROMANA, Hrvatska 22. lipnja 2017.
..
22.6.2017.
...
1. TIHOMIR HORVAT: “MALI RATNIK”
2. RADICA LEKO: “JEKA”
3. ZDENKA ČORKALO: “TANAK LED”
4. ZORAN CUKALE: “GARGOL” – skica u grimizu -
5. BOŽIDAR SMILJANIĆ: “PETA ZAPOVIJED”
6. TANJA BELOBRAJDIĆ: “ŽENA MOGA MUŽA”
7. IVAN GRLJUŠIĆ: “DVA”
8. TINA PRIMORAC: “VELIKA TAJNA PONA – PRILIKA”
9. MILAN KRANJČEVIĆ: “PATULJCI KRILA NEMAJU”
10. ZDRAVKO VUKIĆ: „BORNA VITEZ: ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“
11. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“
12. TUGA TARLE: “MOJA AUSTRALSKA PRIČA”
13. JELKA PAVIŠIĆ: “SVE ĆE BITI DOBRO, TRATINČICE!”
14. NIKOLA ĐURETIĆ: “POSLJEDNJA PREDAJA”
15. PETAR MERČEP: “MAX”
16. ANKICA KALE MORINJKA: “KAKO SU PROŠLI IZBORI U NAŠEM MISTU”
17.VLADIMIR PETER GOSS:”VELIKI GLOŽAC”
18. BRANKA PRIMORAC: “MOJ BRAT ŽIVI u KOMPJUTORU”
19. IVANA ADLEŠIĆ PERVAN: STEPENICE DO NEBA”
20. MARIJA JURAČIĆ: “DRONOVI, FUREŠTI, UBOJSTVO”
                  =tjedna lista 20 romana  – HRVATSKA =  22.06.2017.-

srijeda, 7. lipnja 2017.

.TJEDNA RANG-LISTA 20 ROMANA, Hrvatska 15. lipnja 2017.-

.


.TJEDNA RANG LISTA 20 ROMANA, Hrvatska 15. lipnja 2017.
..
15.6.2017.
...
1. TIHOMIR HORVAT: “MALI RATNIK”
2. ZDENKA ČORKALO: “TANAK LED”
3. RADICA LEKO: “JEKA”
4. MILAN KRANJČEVIĆ: “PATULJCI KRILA NEMAJU”
5. ZORAN CUKALE: “GARGOL” – skica u grimizu -
6. TANJA BELOBRAJDIĆ: “ŽENA MOGA MUŽA”
7. IVAN GRLJUŠIĆ: “DVA”
8. TINA PRIMORAC: “VELIKA TAJNA PONA – PRILIKA”
9. BOŽIDAR SMILJANIĆ: “PETA ZAPOVIJED”
10. ZDRAVKO VUKIĆ: „BORNA VITEZ: ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“
11. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“
12. TUGA TARLE: “MOJA AUSTRALSKA PRIČA”
13. JELKA PAVIŠIĆ: “SVE ĆE BITI DOBRO, TRATINČICE!”
14. NIKOLA ĐURETIĆ: “POSLJEDNJA PREDAJA”
15. PETAR MERČEP: “MAX”
16. ANKICA KALE MORINJKA: “KAKO SU PROŠLI IZBORI U NAŠEM MISTU”
17.VLADIMIR PETER GOSS:”VELIKI GLOŽAC”
18. JASNA HORVAT: “ATANOR”
19. BRANKA PRIMORAC: “MOJ BRAT ŽIVI u KOMPJUTORU”-novo-
20. IVANA ADLEŠIĆ PERVAN: STEPENICE DO NEBA”-novo-
                  =tjedna lista 20 romana  – HRVATSKA =  15.06.2017.-

četvrtak, 1. lipnja 2017.

TJEDNA RANG LISTA 20 ROMANA, HRVATSKA 7. LIPNJA 2017.-

.


.TJEDNA RANG LISTA 20 ROMANA, Hrvatska 07. lipnja 2017.
..
07.6.2017.
...
1. TIHOMIR HORVAT: “MALI RATNIK”
2. ZDENKA ČORKALO: “TANAK LED”
3. RADICA LEKO: “JEKA”
4. MILAN KRANJČEVIĆ: “PATULJCI KRILA NEMAJU”
5. TANJA BELOBRAJDIĆ: “ŽENA MOGA MUŽA”
6. ZORAN CUKALE: “GARGOL” – skica u grimizu -
7. IVAN GRLJUŠIĆ: “DVA”
8. TINA PRIMORAC: “VELIKA TAJNA PONA – PRILIKA”
9. BOŽIDAR SMILJANIĆ: “PETA ZAPOVIJED”
10. ZDRAVKO VUKIĆ: „BORNA VITEZ: ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“
11. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“
12. TUGA TARLE: “MOJA AUSTRALSKA PRIČA”
13. JELKA PAVIŠIĆ: “SVE ĆE BITI DOBRO, TRATINČICE!”
14. NIKOLA ĐURETIĆ: “POSLJEDNJA PREDAJA”
15. PETAR MERČEP: “MAX”
16. ANKICA KALE MORINJKA: “KAKO SU PROŠLI IZBORI U NAŠEM MISTU”
17.VLADIMIR PETER GOSS:”VELIKI GLOŽAC”
18. JASNA HORVAT: “ATANOR”-novo-
19. VLATKA PLANINA: “WEND”-novo-
20. ZORAN BRUČIĆ: “DIPLOMA ZA SMRT”-3-
                  =tjedna lista 20 romana  – HRVATSKA =  07.06.2017.-