subota, 31. listopada 2015.

TJEDNA RANG LISTA ROMANA - HRVATSKA - 01. STUDENI 2015.-


TJEDNA RANG - LISTA ROMANA - HRVATSKA -..
Tjedna rang - lista romana: HRVATSKA
01. studeni 2015.
...
01.11.2015.
...
1. ZDRAVKO VUKIĆ: „BORNA VITEZ: ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“
2. ESAD JOGIĆ: „DRINSKE MUČENICE“
3. DRAŽEN PRČIĆ: „HORVACKI BAČKA 1901-1939.“
4. PAVAO PAVLIČIĆ: „TRI PETKA U TRAVNJU“
5. ŠIMUN ŠITO ĆORIĆ: „IZGLEDA, DRUGOG PUTA NIJE BILO“
6. RUŽICA MARTINOVIĆ-VLAHOVIĆ: „SMARAGDNA RIJEKA“
7. STIJEPO MIOVIĆ KOČAN: „SIN OTAC SIN“
8. HRVOJE MILIĆ: „APORIJA“
9. ANTO MARINČIĆ: „POTOM JE SVE UTIHNULO“
10. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“
11. MATE  GRBAVAC: „SVIJETLA STRANA SUNCA“
12. ANITA MARTINAC: „MEDALJON“
13 . ALEN SAMBOLEC: „BITKA“
14. DRAGO DUVANČIĆ PINTE: „KRIK IZ KAMENA“
15. ANA BUKOVAC: „HRVATSKO PLEMSTVO“
16. ANTE VUKOV: „KUĆA PORCULANSKE LUTKE“
17. KSENIJA KUŠEC: „SOBE“
18. VERONIKA SANTO: „GRANICE NA VJETRU“(sf)
19. IVAN LUTZ i GORDAN SUNDAĆ: „DRUM“(sf)
20. MATIJA SEVER: „JARILIKE“
-                  =tjedna rang lista 20 romana – HRVATSKA =   01.11.2015.-

petak, 30. listopada 2015.

TJEDNA LISTA ROMANA "GJALSKI" - 01. STUDENOG 2015.-

.

Tjedna lista romana "Gjalski" - 1. LISTOPADA 2015.-...
.

    -TJEDNA LISTA ROMANA „GJALSKI“- 01. studeni 2015.
...
01.11.2015.
...
1. ZDRAVKO VUKIĆ: „BORNA VITEZ: ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“
2. ESAD JOGIĆ: „DRINSKE MUČENICE“
3. DRAŽEN PRČIĆ: „HORVACKI BAČKA 1901-1939.“
4. PAVAO PAVLIČIĆ: „TRI PETKA U TRAVNJU“
5. ŠIMUN ŠITO ĆORIĆ: „IZGLEDA, DRUGOG PUTA NIJE BILO“
6. RUŽICA MARTINOVIĆ-VLAHOVIĆ: „SMARAGDNA RIJEKA“
7. STIJEPO MIOVIĆ KOČAN: „SIN OTAC SIN“
8. HRVOJE MILIĆ: „APORIJA“
9. ANTO MARINČIĆ: „POTOM JE SVE UTIHNULO“
10. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“
11. MATE  GRBAVAC: „SVIJETLA STRANA SUNCA“
12. ANITA MARTINAC: „MEDALJON“
13 . ALEN SAMBOLEC: „BITKA“
14. DRAGO DUVANČIĆ PINTE: „KRIK IZ KAMENA“
15. ANA BUKOVAC: „HRVATSKO PLEMSTVO“
16. ANTE VUKOV: „KUĆA PORCULANSKE LUTKE“
17. KSENIJA KUŠEC: „SOBE“
18. VERONIKA SANTO: „GRANICE NA VJETRU“(sf)
19. IVAN LUTZ i GORDAN SUNDAĆ: „DRUM“(sf)
20. MATIJA SEVER: „JARILIKE“
-                  =tjedna top lista 20 romana „Gjalski“=   01.11.2015.-
*********+++++++++*********+++++++++++***********************++++
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

JELENA HRVOJ: "ŠTORKA" - roman -ponedjeljak, 19. listopada 2015.

-Tjedna lista romana "Gjalski" - 22. LISTOPADA 2015.-=...
    -TJEDNA LISTA ROMANA „GJALSKI“- 22. listopada 2015.
...
22.10.2015.
...
1. ŠIMUN ŠITO ĆORIĆ: „IZGLEDA, DRUGOG PUTA NIJE BILO“
2. ZDRAVKO VUKIĆ: „BORNA VITEZ: ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“
3. DRAŽEN PRČIĆ: „HORVACKI BAČKA 1901-1939.“
4. ESAD JOGIĆ: „DRINSKE MUČENICE“
5. MATE  GRBAVAC: „SVIJETLA STRANA SUNCA“
6. RUŽICA MARTINOVIĆ-VLAHOVIĆ: „SMARAGDNA RIJEKA“
7. STIJEPO MIOVIĆ KOČAN: „SIN OTAC SIN“
8. PAVAO PAVLIČIĆ: „TRI PETKA U TRAVNJU“
9. ANTO MARINČIĆ: „POTOM JE SVE UTIHNULO“
10. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“
11. HRVOJE MILIĆ: „APORIJA“
12. ANITA MARTINAC: „MEDALJON“
13 . ALEN SAMBOLEC: „BITKA“
14. OLIVER JUKIĆ: „SUDAČKA NADOKNADA“
15. ANA BUKOVAC: „HRVATSKO PLEMSTVO“
16. DRAGO DUVANČIĆ PINTE: „KRIK IZ KAMENA“
17. KSENIJA KUŠEC: „SOBE“
18. MIDHAT AJANOVIĆ AJAN: „PORTRET NACRTAN UGLJIKOM I KIŠOM“
19. IVAN LUTZ i GORDAN SUNDAĆ: „DRUM“(sf)
20. ANTE VUKOV: „KUĆA PORCELANSKU LUTKE“
-                  =tjedna top lista 20 romana „Gjalski“=   22.10.2015.-
*********+++++++++*********+++++++++++***********************++++
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII