utorak, 27. prosinca 2016.

TJEDNA RANG LISTA 20 ROMANA, Hrvatska 1. siječnja 2017.

.


.TJEDNA RANG LISTA 20 ROMANA, Hrvatska 01. siječnja 2017.
..
1.1.2017.
...
1. TOMISLAV BAŠIĆ: “SINOVI SVETOGA JOSIPA”
2. ANITA MARTINAC: “POSLJEDNJI”
3. NELA STIPANČIĆ RADONIĆ: “GRIŠNICI I PRAVEDNICI”
4. MIRO GAVRAN: “NEKOLIKO PTICA I JEDNO NEBO”
5. IVAN ARALICA: “ANASTAZIJA”
6. PAVAO PAVLIČIĆ: “HLADNA FRONTA”
7. ORIJANA KOLOPER: “ZAVJET”
8. RADICA LEKO: “JEKA”
9. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“
10. ZDRAVKO VUKIĆ: „BORNA VITEZ: ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“
11. JAGODA ŠIMAC: “GUSARSKA KNEGINJA”
12. TUGA TARLE: “MOJA AUSTRALSKA PRIČA”
13. VLADIMIR JAKOPANEC: “HERETICI”
14. ZVONIMIR FURTINGER: “POVJERLJIVI ZADATAK”
15. JELKA PAVIŠIĆ: “SVE ĆE BITI DOBRO, TRATINČICE!”
16. MIRO MOROVIĆ: “DJECA SLIJEPOGA KOVAČA”
17. MILAN KRANJČEVIĆ: “PATULJCI KRILA NEMAJU”
18. RENATA GLOGOŠKI PAVOKOVIĆ: “UKRADENA RUŽA”
19. BOŽANA ĆOSIĆ: “TOČKA NESTAJANJA”
20. DAVOR MANDIĆ: “ĐAVOLJA SIMFONIJA”
                  =tjedna lista 20 romana  – HRVATSKA =   01.01.2017.-

nedjelja, 18. prosinca 2016.

petak, 16. prosinca 2016.

TJEDNA RANG LISTA 20 ROMANA, Hrvatska 22. prosinca 2016.-

.


.TJEDNA RANG LISTA 20 ROMANA, Hrvatska 22. prosinca 2016.
..
22.12.2016.
...
1. ANITA MARTINAC: “POSLJEDNJI”
2. TOMISLAV BAŠIĆ: “SINOVI SVETOGA JOSIPA”
3. NELA STIPANČIĆ RADONIĆ: “GRIŠNICI I PRAVEDNICI”
4. MIRO GAVRAN: “NEKOLIKO PTICA I JEDNO JATO”
5. IVAN ARALICA: “ANASTAZIJA”
6. PAVAO PAVLIČIĆ: “HLADNA FRONTA”
7. ORIJANA KOLOPER: “ZAVJET”
8. ZDRAVKO CAREVIĆ CAR: “KAD SU CVJETALE TREŠNJE”
9. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“
10. ZDRAVKO VUKIĆ: „BORNA VITEZ: ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“
11. NEVENKA NEKIĆ: “JAKA”
12. RADICA LEKO: “JEKA”
13. VLADIMIRI JAKOPANEC: “HERETICI”
14. ZVONIMIR FURTINGER: “POVJERLJIVI ZADATAK”
15. JELKA PAVIŠIĆ: “SVE ĆE BITI DOBRO, TRATINČICE!”
16. MIRO MOROVIĆ: “DJECA SLIJEPOGA KOVAČA”
17. TANJA BELOBRAJDIĆ: “CRNI KAPUT”
18. RENATA GLOGOŠKI PAVOKOVIĆ: “UKRADENA RUŽA”
19. BOŽANA ĆOSIĆ: “TOČKA NESTAJANJA”
20. ADAM RAJZL:”MORNAREVA ŽENA”
                  =tjedna lista 20 romana  – HRVATSKA =   22.12.2016.-

petak, 9. prosinca 2016.

TJEDNA LISTA 20 ROMANA , HRVATSKA 15. PROSINCA 2016.-

.


...
15.12.2016.
...
1. ANITA MARTINAC: “POSLJEDNJI”
2. TOMISLAV BAŠIĆ: “SINOVI SVETOGA JOSIPA”
3. ORIJANA KOLOPER: “ZAVJET”
4. NELA STIPANČIĆ RADONIĆ: “GRIŠNICI I PRAVEDNICI”
5. ZDRAVKO CAREVIĆ CAR: “KAD SU CVJETALE TREŠNJE”
6. MIRO GAVRAN: “NEKOLIKO PTICA I JEDNO JATO”
7. IVAN ARALICA: “ANASTAZIJA”
8. PAVAO PAVLIČIĆ: “HLADNA FRONTA”
9. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“
10. ZDRAVKO VUKIĆ: „BORNA VITEZ: ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“
11. NEVENKA NEKIĆ: “JAKA”
12. RADICA LEKO: “JEKA”
13. VLADIMIRI JAKOPANEC: “HERETICI”
14. ZVONIMIR FURTINGER: “POVJERLJIVI ZADATAK”
15. JELKA PAVIŠIĆ: “SVE ĆE BITI DOBRO, TRATINČICE!”
16. MARINA MAĐER: “MIRIS RUŽA”
17. TANJA BELOBRAJDIĆ: “CRNI KAPUT”
18. RENATA GLOGOŠKI PAVOKOVIĆ: “UKRADENA RUŽA”
19. BOŽANA ĆOSIĆ: “TOČKA NESTAJANJA”
20. MIRO MOROVIĆ: “DJECA SLIJEPOGA KOVAČA”
                  =tjedna lista 20 romana  – HRVATSKA =   15.12.2016.-