nedjelja, 30. srpnja 2017.
-TJEDNA RANG-LISTA 20 ROMANA, Hrvatska 7. kolovoza 2017.-

.
.TJEDNA RANG LISTA 20 ROMANA, Hrvatska 7. kolovoza 2017.
..
07.8.2017.
...
1. ZDENKA ČORKALO: “TANAK LED”
2. ZORAN CUKALE: “GARGOL” – skica u grimizu -
3. RADICA LEKO: “JEKA”
4. BOŽIDAR SMILJANIĆ: “PETA ZAPOVIJED”
5. TANJA BELOBRAJDIĆ: “ŽENA MOGA MUŽA”
6. MILOVAN MIKOVIĆ: “OTIĆI NEKAMO”
7. IVAN GRLJUŠIĆ: “DVA”
8. TINA PRIMORAC: “VELIKA TAJNA PONA – PRILIKA”
9. TIHOMIR HORVAT: “MALI RATNIK”
10. ZDRAVKO VUKIĆ: „BORNA VITEZ: ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“
11. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“
12. DANIJEL HUSKIĆ: “HOTEL PRAHA”
13. NIKOLA ĐURETIĆ: “POSLJEDNJA PREDAJA”
14. BRANKA PRIMORAC: “MOJ BRAT ŽIVI u KOMPJUTORU”
15. IVANA ADLEŠIĆ PERVAN: “STEPENICE DO NEBA”
16. MAJA BRAJKO - LIVAKOVIĆ: “MILIJUNAŠI”
17. VLADIMIR BAKARIĆ: “DUPINOV LET”
18. LEON LEPOGLAVEC ČIČEK: “ROĐEN u TAMI”
19. OLIVER JUKIĆ: “REVANCHE”
20. MARIJANA DOKOZA: “TRAGOVI”
                  =tjedna lista 20 romana  – HRVATSKA =  07.08.2017.-
 .

ZVONIMIR MAJDAK - 1938-2017.
srijeda, 19. srpnja 2017.

TJEDNA RANG-LISTA 20 ROMANA, Hrvatska 1. kolovoza 2017.-

.
.TJEDNA RANG LISTA 20 ROMANA, Hrvatska 1. kolovoza 2017.
..
01.8.2017.
...
1. ZDENKA ČORKALO: “TANAK LED”
2. ZORAN CUKALE: “GARGOL” – skica u grimizu -
3. RADICA LEKO: “JEKA”
4. BOŽIDAR SMILJANIĆ: “PETA ZAPOVIJED”
5. TANJA BELOBRAJDIĆ: “ŽENA MOGA MUŽA”
6. MILOVAN MIKOVIĆ: “OTIĆI NEKAMO”
7. IVAN GRLJUŠIĆ: “DVA”
8. TINA PRIMORAC: “VELIKA TAJNA PONA – PRILIKA”
9. TIHOMIR HORVAT: “MALI RATNIK”
10. ZDRAVKO VUKIĆ: „BORNA VITEZ: ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“
11. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“
12. MILAN KRANJČEVIĆ: “PATULJCI KRILA NEMAJU”
13. NIKOLA ĐURETIĆ: “POSLJEDNJA PREDAJA”
14. BRANKA PRIMORAC: “MOJ BRAT ŽIVI u KOMPJUTORU”
15. IVANA ADLEŠIĆ PERVAN: “STEPENICE DO NEBA”
16. DANIJEL HUSKIĆ: “HOTEL PRAHA”
17. MAJA BRAJKO - LIVAKOVIĆ: “MILIJUNAŠI”
18. VLADIMIR BAKARIĆ: “DUPINOV LET”
19. LEON LEPOGLAVEC ČIČEK: “ROĐEN u TAMI”
20. OLIVER JUKIĆ: “REVANCHE”
                  =tjedna lista 20 romana  – HRVATSKA =  01.08.2017.-

petak, 14. srpnja 2017.

-TJEDNA RANG-LISTA 20 ROMANA, Hrvatska 22. srpnja 2017.-

.
.TJEDNA RANG LISTA 20 ROMANA, Hrvatska 22. srpnja 2017.
..
22.7.2017.
...
1. RADICA LEKO: “JEKA”
2. ZDENKA ČORKALO: “TANAK LED”
3. ZORAN CUKALE: “GARGOL” – skica u grimizu -
4. BOŽIDAR SMILJANIĆ: “PETA ZAPOVIJED”
5. TANJA BELOBRAJDIĆ: “ŽENA MOGA MUŽA”
6. TIHOMIR HORVAT: “MALI RATNIK”
7. IVAN GRLJUŠIĆ: “DVA”
8. TINA PRIMORAC: “VELIKA TAJNA PONA – PRILIKA”
9. MILOVAN MIKOVIĆ: “OTIĆI NEKAMO”
10. ZDRAVKO VUKIĆ: „BORNA VITEZ: ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“
11. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“
12. MILAN KRANJČEVIĆ: “PATULJCI KRILA NEMAJU”
13. NIKOLA ĐURETIĆ: “POSLJEDNJA PREDAJA”
14. BRANKA PRIMORAC: “MOJ BRAT ŽIVI u KOMPJUTORU”
15. IVANA ADLEŠIĆ PERVAN: “STEPENICE DO NEBA”
16. DANIJEL HUSKIĆ: “HOTEL PRAHA”
17. MAJA BRAJKO - LIVAKOVIĆ: “MILIJUNAŠI”
18. VLADIMIR BAKARIĆ: “DUPINOV LET”
19. LEON LEPOGLAVEC ČIČEK: “ROĐEN u TAMI”
20. SREĆKO CUCULIĆ: “LJUBAV u DOBA RECESIJE”
                  =tjedna lista 20 romana  – HRVATSKA =  22.07.2017.-

četvrtak, 6. srpnja 2017.

TJEDNA RANG LISTA 20 ROMANA, Hrvatska 15. srpnja 2017.-

..

TJEDNA RANG LISTA 20 ROMANA, Hrvatska 15. srpnja 2017.
..
15.7.2017.
...
1. RADICA LEKO: “JEKA”
2. ZDENKA ČORKALO: “TANAK LED”
3. ZORAN CUKALE: “GARGOL” – skica u grimizu -
4. BOŽIDAR SMILJANIĆ: “PETA ZAPOVIJED”
5. TANJA BELOBRAJDIĆ: “ŽENA MOGA MUŽA”
6. TIHOMIR HORVAT: “MALI RATNIK”
7. IVAN GRLJUŠIĆ: “DVA”
8. TINA PRIMORAC: “VELIKA TAJNA PONA – PRILIKA”
9. MILAN KRANJČEVIĆ: “PATULJCI KRILA NEMAJU”
10. ZDRAVKO VUKIĆ: „BORNA VITEZ: ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“
11. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“
12. MILOVAN MIKOVIĆ: “OTIĆI NEKAMO”
13. JAGODA ŠIMAC: “CVIJET OD BOSNE”
14. NIKOLA ĐURETIĆ: “POSLJEDNJA PREDAJA”
15. PETAR MERČEP: “MAX”
16. ANKICA KALE MORINJKA: “KAKO SU PROŠLI IZBORI U NAŠEM MISTU”
17. DANIJEL HUSKIĆ:“HOTEL PRAHA”
18. BRANKA PRIMORAC: “MOJ BRAT ŽIVI u KOMPJUTORU”
19. IVANA ADLEŠIĆ PERVAN: STEPENICE DO NEBA”
20. LEON LEPOGLAVEC ČIČEK: “ROĐEN u TAMI”
                  =tjedna lista 20 romana  – HRVATSKA =  15.07.2017.-

subota, 1. srpnja 2017.

-TJEDNA RANG-LISTA 20 ROMANA, Hrvatska 07. srpnja 2017.-

..

TJEDNA RANG LISTA 20 ROMANA, Hrvatska 07. srpnja 2017.
..
7.7.2017.
...
1. RADICA LEKO: “JEKA”
2. ZDENKA ČORKALO: “TANAK LED”
3. ZORAN CUKALE: “GARGOL” – skica u grimizu -
4. BOŽIDAR SMILJANIĆ: “PETA ZAPOVIJED”
5. TANJA BELOBRAJDIĆ: “ŽENA MOGA MUŽA”
6. TIHOMIR HORVAT: “MALI RATNIK”
7. IVAN GRLJUŠIĆ: “DVA”
8. TINA PRIMORAC: “VELIKA TAJNA PONA – PRILIKA”
9. MILAN KRANJČEVIĆ: “PATULJCI KRILA NEMAJU”
10. ZDRAVKO VUKIĆ: „BORNA VITEZ: ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“
11. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“
12. MILOVAN MIKOVIĆ: “OTIĆI NEKAMO”
13. JAGODA ŠIMAC: “CVIJET OD BOSNE”
14. NIKOLA ĐURETIĆ: “POSLJEDNJA PREDAJA”
15. PETAR MERČEP: “MAX”
16. ANKICA KALE MORINJKA: “KAKO SU PROŠLI IZBORI U NAŠEM MISTU”
17. VLADIMIR PETER GOSS:”VELIKI GLOŽAC”
18. BRANKA PRIMORAC: “MOJ BRAT ŽIVI u KOMPJUTORU”
19. IVANA ADLEŠIĆ PERVAN: STEPENICE DO NEBA”
20. MIRELA COREL BAKETARIĆ: “PROBUDI SE”
                  =tjedna lista 20 romana  – HRVATSKA =  07.07.2017.-