petak, 25. ožujka 2016.

TJEDNA RANG - LISTA ROMANA, HRVATSKA, 01. travnja 2016.-

.

Tjedna rang - lista romana: HRVATSKA
.01. travnja 2016.
...
01.04.2016.
...
1. ŽELJKO SAKIĆ: “ZENTROPA”
2. ZDRAVKO VUKIĆ: „BORNA VITEZ: ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“
3. SLAVO ANTIN BAGO: “OAZA VIRE, LJUBAVI I NADE”
4. IVAN ARALICA: “BUNAR NA TURSKOJ GRANICI”
5. LJUBICA BILJAN: “JAKOBOV SAN”
6. ALEN SAMBOLEC: „BITKA“
7. JANKO MATKO: “BARTOL BUDIMGRADSKI”
8. MARKO TOMINAC: “PANONSKI ROMAN”
9. DRAGO DUVANČIĆ PINTE: „KRIK IZ KAMENA“
10. ANTO MARINČIĆ: „POTOM JE SVE UTIHNULO“
11. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“
12. ANTE BRČIĆ: “ANDRIJICA ŠIMIĆ”
13. MIROSLAV PELIKAN: “BRONČANI DAVID”
14. SNJEŽANA KOVAČIĆ: “PUT U SVJETLOST”
15. NEVENKA NEKIĆ: “JAKA”
16. TANJA RADMAN: “REPUBLIKA KAMENA”
17. MILJENKO MURŠIĆ “LAŽNI ČAKOVČANIN”
18. DŽEVAD KARAHASAN: “ŠTO PEPEO PRIČA”
19. MARKO LOVRIĆ: “JARGILO”
20. ANA BAKO: “MARIUCHI i KUKURIKO”
-                  =tjedna rang lista 20 romana – HRVATSKA =   01.04.2016.-                                   TJEDNA rang-lista   PRIJE GODINU DANA : 01. travnja 2015.-

1 komentar: