srijeda, 25. svibnja 2016.

TJEDNA RANG - LISTA ROMANA , Hrvatska 1. lipnja 2016.-

.

Tjedna rang - lista romana: HRVATSKA
.1. lipnja 2016.
...
1.6.2016.
...
1. MIROSLAV PELIKAN: “BRONČANI DAVID”
2. NEVENKA NEKIĆ: “JAKA”
3. SLAVO ANTIN BAGO: “OAZA VIRE, LJUBAVI I NADE”
4. IVAN ARALICA: “BUNAR NA TURSKOJ GRANICI”
5. ALEN SAMBOLEC: „BITKA“
6. JANKO MATKO: “BARTOL BUDIMGRADSKI”
7. MILJENKA KOŠTRO: “BITI VIKTOR”
8. ZLATKO TOMIĆ: “SOLINKA”
9. ZDRAVKO VUKIĆ: „BORNA VITEZ: ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“
10. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“
11. LJUBICA BILJAN: “JAKOBOV SAN”
12. ŽELJKO SAKIĆ: “ZENTROPA”
13. TIHOMIR RAJČIĆ: “TAJNI ŽIVOT SLIKARA VLAHE BUKOVCA”
14. BOJANA MEANDŽIJA:”TRČI! NE ČEKAJ ME…”
15. ANAMARIA ALPEZA: “TI SI MOJ ANĐEO”
16. JOSIP BUDIŠA: “MANJE VIŠE ISTI LJUDI”
17. JELENA HRVOJ: “DIRGINA KUĆA”
18. MARINA MAĐER: “MIRIS RUŽA”
19. MILORAD STOJEVIĆ: “VIKAROV KOMPLEKS”
20. TOMISLAV ŠOVAGOVIĆ: “MANGAN”
-                  =tjedna rang lista 20 romana – HRVATSKA =   1.6.2016.-

                         PRIJE GODINU DANA - Tjedna rang-lista romana , Hrvatska 01. lipnja 2015.

1 komentar: