ponedjeljak, 27. lipnja 2016.

TJEDNA LISTA ROMANA - HRVATSKA, 1. srpnja 2016. godine

.
.01. srpnja 2016.
...
01.7.2016.
...
1. NEVENKA NEKIĆ: “JAKA”
2. ALEN SAMBOLEC: „BITKA“
3. MIROSLAV PELIKAN: “BRONČANI DAVID”
4. SLAVO ANTIN BAGO: “OAZA VIRE, LJUBAVI I NADE”
5. IVAN ARALICA: “BUNAR NA TURSKOJ GRANICI”
6. MARINA MAĐER: “MIRIS RUŽA”
7. MILJENKA KOŠTRO: “BITI VIKTOR”
8. ZLATKO TOMIĆ: “SOLINKA”
9. ZDRAVKO VUKIĆ: „BORNA VITEZ: ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“
10. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“
11. ZDRAVKO CAREVIĆ CAR: “KAD SU CVJETALE TREŠNJE”
12. VESNA HADELAN: “ODŠKRINJENA DUŠA DAVNE RASINJE”
13. TIHOMIR RAJČIĆ: “TAJNI ŽIVOT SLIKARA VLAHE BUKOVCA”
14. BOJANA MEANDŽIJA:”TRČI! NE ČEKAJ ME…”
15. ORIJANA KOLOPER: “ZAVJET”
16. NIKOLA ŠIMIĆ TONIN: “DON VOJVODA”
17. JELENA HRVOJ: “DIRGINA KUĆA”
18. TANJA BELOBRAJDIĆ: “CRNI KAPUT”
19. JOSIP BUDIŠA: “MANJE VIŠE ISTI LJUDI”
20. JANKO MATKO: “BARTOL BUDIMGRADSKI”
-                  =tjedna rang lista 20 romana – HRVATSKA =   1.7.2016.-


           PRIJE GODINU DANA : Tjedna lista romana - Hrvatska 1. srpnja 2015. godine

1 komentar: