srijeda, 16. studenoga 2016.

TJEDNA RANG LISTA 20 ROMANA, Hrvatska 22. studeni 2016.-

.


.. ...
22.11.2016.
...
1. ORIJANA KOLOPER: “ZAVJET”
2. ANITA MARTINAC: “POSLJEDNJI”
3. MARINA MAĐER: “MIRIS RUŽA”
4. TOMISLAV BAŠIĆ: “SINOVI SVETOGA JOSIPA”
5. ZDRAVKO CAREVIĆ CAR: “KAD SU CVJETALE TREŠNJE”
6. MIRO GAVRAN: NEKOLIKO PTICA I JEDNO JATO”
7. IVAN ARALICA: “ANASTAZIJA”
8. PAVAO PAVLIČIĆ: “HLADNA FRONTA”
9. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“
10. ZDRAVKO VUKIĆ: „BORNA VITEZ: ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“
11. NEVENKA NEKIĆ: “JAKA”
12. RADICA LEKO: “JEKA”
13. MARKO PALADA: “ZLONJIVA”
14. VESNA HADELAN: “ODŠKRINJENA DUŠA DAVNE RASINJE”
15. TINA PRIMORAC: “VELIKA TAJNA PONA”-SPOZNAJA-
16. JELKA PAVIŠIĆ: “SVE ĆE BITI DOBRO, TRATINČICE!”
17. NELA STIPANČIĆ RADONIĆ: “GRIŠNICI I PRAVEDNICI”
18. TANJA BELOBRAJDIĆ: “CRNI KAPUT”
19. RENATA GLOGOŠKI PAVOKOVIĆ: “UKRADENA RUŽA”-novo.
20. BOŽANA ĆOSIĆ: “TOČKA NESTAJANJA”-novo.
                  =tjedna lista 20 romana  – HRVATSKA =   22.11.2016.-

Nema komentara:

Objavi komentar